Konzultace mohou probíhat online formou nebo telefonicky.

Mgr. Iva Dušková

Jsem psycholožka, terapeutka, manželská a rodinná poradkyně, lektorka, supervizorka, členka Asociace manželských a rodinných poradců ČR.
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK.
Jsem vdaná, mám 2 dospělé syny.

Zjistit více
Prostředí
Konzultace probíhají v bezpečném prostředí.

Soukromí
Při své práci jsem vázaná mlčenlivostí k informacím získaným od klienta.

Čas
Konzultace trvá 50 minut. S možností dobu prodloužit po předchozí domluvě.

Konzultace

Odborná pomoc a podpora

Hledání možností klienta ke zvládání náročných životních situací, k vytváření prostoru pro osobnostní růst, pro možnost změny, která povede k naplnění potřeb a větší spokojenosti v životě klienta.

Nabízím profesionální psychologické poradenství, pomoc a podporu pro jednotlivce, páry a rodiny zaměřené nejčastěji na tato témata:

 • náročné i krizové životní situace a jejich zvládání
 • neshody, konflikty, neuspokojivý způsob komunikace - pochopení opakujících se mechanismů a vzorců, využití konfliktu jako možnosti pro změnu a vývoj a osvojení si konstruktivních způsobů komunikace a způsobů zvládání emočních stavů (strach, úzkost, vztek, smutek, nespokojenost, nedůvěra, křivda, nedocenění…)
 • problémy v navazování a udržování vztahu
 • fáze vztahu – co v nich můžeme očekávat a jak můžeme využít krize v jednotlivých fázích tak, aby se vztah posunul do dalšího společného období s naplněnými potřebami obou partnerů
 • rozdílnost povah a zájmů partnerů
 • vztahové krize – hrozba partnerského rozvratu, rozvodová a porozvodová problematika (odcizení ve vztahu, nevěry, žárlivost, závislost na partnerovi, vyrovnání se s rozpadem vztahu, se ztrátou partnera, uspořádání péče o děti atp.)
 • jak žít v nově založené rodině, s dětmi nového partnera
 • výchovné problémy, potřeby dětí v jednotlivých fázích vývoje jejich osobnosti, sourozenecké konstelace
 • seberozvojová témata – sebepoznání, porozumění struktuře své osobnosti a dynamice jejího projevování ve vztazích a v životě, uvědomění si potřeb, vzorců a motivů svého jednání, svých základních opakujících se životních témat, práce s emocemi a možnost sdílení toho, co se ve vás děje, mapování svých silných stránek, ale i limitů, zvládání zvýšených nároků života, hledání cest, kterými je možné vydat se k dosažení cíle i alternativních možností a rozšiřování vlastních kompetencí, získání nového pohledu na svoji životní situaci
 • podpora autonomie
 • ujasňování životních rolí a kompetencí
 • psychosomatické obtíže
 • mezigenerační problémy
 • relaxace a práce s tělem a s dechem
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky

Během své praxe jsem působila v:

 • Odborné ambulanci pro psychosomatickou medicínu a psychiatrii
 • Středisku pro mládež a rodinnou terapii
 • Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy pro Prahu východ-západ
 • od r. 1998 pracuji v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze
 • od r. 2004 provozuji soukromou psychologickou praxi

Z výcviků a kurzů jsem absolvovala mimo jiné:

Rogersovský psychoterapeutický výcvik, výcvik v systemické psychoterapii, transformační systemickou terapii, supervizní výcvik PCA, kurz sexuální párové terapie, kurz párové terapie, kurz rodinné terapie, kurzy komunikačních dovedností, neverbálních a relaxačních technik, krizové intervence, mediace, kurz Láska a partnerské vztahy z psychoanalytického hlediska, program profesionálního tréninku Enneagramu.

V rámci svého profesního rozvoje docházím také na pravidelné individuální a skupinové supervize.

Cena konzultace

Zrušení konzultace je klient povinen nahlásit 2 dny předem. Když tak klient neučiní, zaplatí storno poplatek 50% z ceny smluvené konzultace.

Konzultace trvá 50 minut. S možností dobu prodloužit po předchozí domluvě.

Individuální

1.000 Kč

Párová

1.200 Kč

Rodinná

1.300 Kč

Kontakt

Tel.: 605 273 100 
E-mail: miosd@atlas.cz

Poradna Vysočany

Praha 9 – Vysočany

Krátkého 4
Praha 9 – Vysočany
(metro Vysočanská)
Poradna Dejvice

Praha 6 – Dejvice

Centrum Lávka – Kafkova 10
3. patro
Praha 6 – Dejvice